Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Dział poświęcony informacjom związanym z powstaniem oraz różnego rodzaju zmianom jakie towarzyszyły tej religii.
Szaweł
Posty: 230
Rejestracja: wt lip 12, 2016 7:48 am

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Szaweł » wt lip 12, 2016 11:52 am

Grzes55555 pisze:Jana 11;25 Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
a więc kogo?


Zgadza się, a wiesz w ilu miejscach Jezus wspomina o tym, że jest tylko Synem Jahwe a nie jakimś bogiem ? Ja wierzę oczywiście w Jezusa i w to co powiedział ale wiem też - co jest często zapisanie w Biblii - że Jahwe jest Ojcem Jezusa i że Jahwe jest większy od swojego syna.

Awatar użytkownika
Grzes55555
Posty: 637
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 10:17 pm

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Grzes55555 » wt lip 12, 2016 2:59 pm

Izaj. 9:5 /Proroctwo dotyczące narodzin Jezusa/

5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Ew. Mateusza 1:23
23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Filip. 2:5-8
5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.


Hebr. 1:2-9 (Zobacz szczególnie werset 8 i 9 gdzie Jezus nazwany jest wprost Bogiem)

2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach
4. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
6. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
7. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia;

8. Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.


Rzymian. 8:9 /"duch Boży" równoznaczne z "Duch Chrystusowy" - użyte zamiennie/
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

Mar. 2:4-7
4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
5. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
6. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich:
7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?

(Jak wiemy Jezus nigdy nie zbluźnił bo był bez grzechu, a więc druga alternatywa jest taka, że miał prawo to powiedzieć, bo był Bogiem w ciele)

Ew. Jana 10:33
32. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

Mar. 5:1-20 (zobacz szczególnie wersety 19 i 20)
1. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.
2. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek,
3. Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać,
(...)
6. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon.
7. I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.
8. Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!
(...)
18. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim.
19. Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy PAN /w innych księgach użyto słowa Bóg zamiast Pan/ ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.
20. Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu JEZUS; a wszyscy się zdumiewali.

Jan 8,58
Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. [A więc czy Jezus był człowiekiem? Nie. Aniołem też nie o czym mówi fragment z Hebrajczyków 1.7]

Jan 10,30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.


Jan 10,37-38
Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.

Jan 18,5-6
Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. ["Ja jestem" - imię Boga które objawił w Starym Testamencie; patrz Izajasza 52.6]

Kol. 2,8-10
Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,

Hebr. 1,7-8
O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia; Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

Obj. 1,7-8
[o powtórnym przyjściu Jezusa]

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

["Bóg, który ma przyjść" Jak wiemy to Jezus w czasach ostatecznym ma przyjść na Ziemie, nazywa się to powtórne przyjście Jezusa i jest zapowiedziane przez Biblię.]

Obj. 22:12-16 [Wypowiedź Jezusa w widzeniu Jana. Zobacz szczególnie werset: 13 i 16]
12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
13. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. /"Ja Jezus.... Ja jestem alfa i omega. Czyż może być to ujęte w bardziej oczywisty sposób. Ja Jezus jestem początkiem i końcem."/

Obj. 1,17-18
[Widzenie Jezusa przez Jana]

Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. [Pierwszy i ostatni, alfa i omega to określenie BOGA. Człowiek lub anioł nie byłby pierwszy i ostatni.]

Obj. 21:6-7 [Ciąg dalszy widzenia]
6. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
/O wodzie żywej mówił Jezus, dokładnie w ten sam sposób patrz: Ew. Jana 4.10; Ew. Jana 7.38/

Jan. 20:28-29 [Jezus ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, udowadnia niedowierzającemu Tomaszowi kim jest]
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
29. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Wszystkie te fragmenty potwierdzają rzecz logiczną i oczywistą, że Jezus jest Bogiem który uniżył się i stał się człowiekiem (Filip. 2:5-8). Syn człowieka jest człowiekiem, potomek ptaka jest ptakiem a psa - psem. Syn Boga Najwyższego jest Bogiem. Nie jest jedynie człowiekiem (wtedy miałby ojca człowieka a jak wiemy Jezus go nie miał) i nie jest aniołem (mówi o tym fragment w Hebr. 1,7-8)

Warto wiedzieć, że Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus nie jest Bogiem. Wierzą, że był tylko człowiekiem. Moim zdaniem bardzo się mylą, co pokazują powyższe wersety Biblijne. Oczywiście starają sie nie podkreślać tego tematu na początku znajomości z osobą którą nawracają. Jezus jest Bogiem, nie dajcie sie zwieść.

Szaweł
Posty: 230
Rejestracja: wt lip 12, 2016 7:48 am

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Szaweł » wt lip 12, 2016 3:07 pm

"Warto wiedzieć, że Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus nie jest Bogiem. Wierzą, że był tylko człowiekiem. Moim zdaniem bardzo się mylą, co pokazują powyższe wersety Biblijne. Oczywiście starają sie nie podkreślać tego tematu na początku znajomości z osobą którą nawracają. Jezus jest Bogiem, nie dajcie sie zwieść"

I dlaczego kłamiesz ? Z tego co wiem, ŚJ głoszą, że Jezus jest synem Jahwe co jest oczywiście zgodne z PŚ.

Awatar użytkownika
Grzes55555
Posty: 637
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 10:17 pm

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Grzes55555 » wt lip 12, 2016 3:09 pm

Wersety które podałem są z Biblii, jeśli jej nie wierzysz po co prowadzisz dyskusję biblijną?

Szaweł
Posty: 230
Rejestracja: wt lip 12, 2016 7:48 am

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Szaweł » wt lip 12, 2016 3:11 pm

Grzes55555 pisze:Wersety które podałem są z Biblii, jeśli jej nie wierzysz po co prowadzisz dyskusję biblijną?


Z tych wersetów nie wynika , że Jezus to Jahwe. Musiałbym ci zacytować prawie całą Biblię, żebyś zrozumiał, że Jahwe to Bóg a Jezus to tylko jego syn . Wystarczy przeczytać ST i nie masz żadnej wątpliwości kim jest jahwe.

Awatar użytkownika
Grzes55555
Posty: 637
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 10:17 pm

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Grzes55555 » wt lip 12, 2016 3:24 pm

One tego nie mówią i tego nie twierdzę, one mówią o boskości Chrystusa.

Szaweł
Posty: 230
Rejestracja: wt lip 12, 2016 7:48 am

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Szaweł » wt lip 12, 2016 3:30 pm

Grzes55555 pisze:One tego nie mówią i tego nie twierdzę, one mówią o boskości Chrystusa.


Mieć naturą boską a być Bogiem to zasadnicza różnica. Ja jestem człowiekiem i mój ojciec też jest człowiekiem a mimo to ja nigdy nie będę jego ojcem tylko synem. Tu jest analogicznie - i Jahwe i Jezus mają tę samą naturę ale Jahwe zawsze większy będzie od swojego syna Jezusa. Zresztą Jezus sam o tym bardzo jasno mówił w NT.

bernard
Posty: 1642
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:38 pm

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: bernard » wt lip 12, 2016 4:06 pm

Szawel
Mieć naturą boską a być Bogiem to zasadnicza różnica.

A ile jest natur Boga ? Jest jeden Bog i jest jedna natura Boza.
Ja jestem człowiekiem i mój ojciec też jest człowiekiem a mimo to ja nigdy nie będę jego ojcem tylko synem.
Slusznie,jestescie dwiema osobami lecz macie jedna nature .
Tu jest analogicznie - i Jahwe i Jezus mają tę samą naturę ale Jahwe zawsze większy będzie od swojego syna Jezusa.
Syn jest mniejszy od Ojca pod wzgledem ,,funkcji" ktora pelni w dziejach zbawienia. Co do natury sa sobie rowni,podobnie jak ty masz taka sama nature co ojciec. Jestescie rowni co do czlowievzenstwa nieprawdaż ?
Zresztą Jezus sam o tym bardzo jasno mówił w NT.

Zauwaz ze nasz Pan mowic o wyzszosci Ojca mowi to bedac w naturze slugi,w ktorej to jest takze mniejszy od aniołow .

Szaweł
Posty: 230
Rejestracja: wt lip 12, 2016 7:48 am

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: Szaweł » wt lip 12, 2016 9:06 pm

bernard pisze:Szawel
Mieć naturą boską a być Bogiem to zasadnicza różnica.

A ile jest natur Boga ? Jest jeden Bog i jest jedna natura Boza.
Ja jestem człowiekiem i mój ojciec też jest człowiekiem a mimo to ja nigdy nie będę jego ojcem tylko synem.
Slusznie,jestescie dwiema osobami lecz macie jedna nature .
Tu jest analogicznie - i Jahwe i Jezus mają tę samą naturę ale Jahwe zawsze większy będzie od swojego syna Jezusa.
Syn jest mniejszy od Ojca pod wzgledem ,,funkcji" ktora pelni w dziejach zbawienia. Co do natury sa sobie rowni,podobnie jak ty masz taka sama nature co ojciec. Jestescie rowni co do czlowievzenstwa nieprawdaż ?
Zresztą Jezus sam o tym bardzo jasno mówił w NT.

Zauwaz ze nasz Pan mowic o wyzszosci Ojca mowi to bedac w naturze slugi,w ktorej to jest takze mniejszy od aniołow .


Kiedy Jezus mowi, że Ojciec jest wyższy od niego tylko dlatego, że on jest na ziemi ? Rozumiem, że Jezus na ziemi przestał być synem jahwe ? To próbujesz mi wcisnąć ?

Ja i mój ojciec jesteśmy tożsami co do naszej natury człowieczeństwa ale ja nigdy nie będę RÓWNY mojemu ojcu. Mój ojciec zawsze będzie moim ojcem a ja zawsze będę jego synem. W malżenstwie mąż i żona to nawet jedno ciało a mimo wszystko każdy w nim ma swoje role. Może kiedyś dasz radę pojąć tak prosta zależność. Gdyby między Jahwe a Jezusem było jak piszesz to Jezus pewnie sam dałby radę sobie ze wszystkim bez Jahwe. To co piszesz ma niewiele wspólnego z Biblią.

bernard
Posty: 1642
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:38 pm

Re: Historia Świadków Jehowy - proszę o uzupełnienie

Postautor: bernard » śr lip 13, 2016 3:44 am

Szawel
Kiedy Jezus mowi, że Ojciec jest wyższy od niego tylko dlatego, że on jest na ziemi ?

Dlatego ze stal sie czlowiekiem,przyja postac slugi.
Rozumiem, że Jezus na ziemi przestał być synem jahwe

Synem byl,jest i zawsze bedzie.
Ja i mój ojciec jesteśmy tożsami co do naszej natury człowieczeństwa ale ja nigdy nie będę RÓWNY mojemu ojcu.

Na pewno nie jestes swoim ojcem,jestes zas rowny mu co do czlowieczenstwa.
Mój ojciec zawsze będzie moim ojcem a ja zawsze będę jego synem.

Podobnie jest z Ojcem i Synem w Trojcy .
W malżenstwie mąż i żona to nawet jedno ciało a mimo wszystko każdy w nim ma swoje role.

Podobnie z Ojcem i Synem w Trojcy.

Zapamietaj Szawle, Trojca to Ojciec ,Syn i Duch Swiety- jedna natura Boska ,trzy osoby.Ojciec to Ojciec,a nie Syn czy Duch,Syn to Syn a nie Ojciec czy Duch..
Nie ma jednosci Osob tylko natury.
Twoja analaogia z ludzkim ojcem i synem do pewnego stopnia ukazuje rozroznienie osobowe w jednosci natury ludzkiej .
Ciesze sie ze rozrozniasz nature od osoby.
Polecam wątek o Trojcy zeby kontynuowac rozmowe.


Wróć do „Historia i pochodzenie Świadków Jehowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość