Strona 3 z 3

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: pt kwie 06, 2018 2:21 pm
autor: Datsun
korba pisze:
Datsun pisze:Jak ujrzysz Królestwo Boże jeśli się nie narodzisz na nowo? A może odpowiesz tak jak śJ, że wcale nie chcesz ujrzeć lub znaleźć się w Królestwie Bożym? Trzeźwo się zastanów...

Brakuje Tobie, widzę wiedzy w zagadnieniu. Jezus skierował te słowa do członka narodu wybranego, Izraela. Im obiecano, że w Królestwie Bożym będą królami i kapłanami.

To dobre, bo czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. :) Nieźle kombinujesz. :)
Czyli Żydzi jeśli nie narodzą się na nowo to nie wejdą i nawet nie ujrzą Królestwa Bożego ale już ludzi z pogan te słowa Jezusa nie dotyczą? :shock:

To może inaczej zapytam aby spróbować otrzeźwić Twoje spojrzenie: Korbo, czy te słowa Jezusa dotyczą również tzw. "ostatka" u świadków Jehowy?

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: czw kwie 12, 2018 2:03 pm
autor: korba
Datsun pisze:To dobre, bo czegoś takiego jeszcze nie słyszałem.

No pisałem przecież, że masz małą wiedzę w zagadnieniu.
Proszę, oto co Bóg obiecał Izraelowi, gdy zawierał z nimi przymierze:
Jeśli więc będziecie bezwzględnie posłuszni memu głosowi i naprawdę będziecie zachowywać moje przymierze, to staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów, gdyż do mnie należy cała ziemia. A wy sami staniecie się dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym’.
(Wj 19:6,7).
Jak zapewne znasz historię, Izraelici jako naród, nie dotrzymali warunków przymierza.
Bóg przewidział to i zapowiedział przez Jeremiasza 31:31-34.
Tylko z jednostkami zostało zawarte nowe przymierze co do królowania. Nikodem miał szansę zostać objętym tym przymierzem, bo był żydem. Nic dziwnego, że Jezus rozpoczął działalność ewangelizacyjną TYLKO w Izraelu. Gdyż oni mieli pierwszeństwo.
Niestety, z zaproszenia skorzystało mniej osób niż było potrzeba. Więc Jezus rozszerza działalność wśród pogan. Teraz i oni mają szansę być w narodzie królów i kapłanów, choć wcześniej im niczego takiego nie obiecywano. To stwierdza Piotr w swoim liście do zborów chrześcijańskich, które składały się z nawróconych zydów jak i pogan:
 Lecz wy jesteście „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność — żebyście szeroko oznajmili wspaniałe przymioty” tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; wy byliście tymi, którym nie okazywano miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano.
(1 Piotra 2:9,10).
A gdy Jan wybiega w wizjach w przyszłość dostrzega ów naród królów i kapłanów. Tylko zauważ, kto wchodzi w jego skład:
swoją krwią kupiłeś Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, 10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią”.
(Obj 5:9,10).

Podsumowanie.
Bóg w swoim zamierzeniu postanowił powołać naród królów i kapłanów. Taką rolę/funkcję obiecał Izraelowi (ze względu na Abrahama).
Izrael jako naród nie skorzystał z tego zaproszenia. W skład tego narodu zaczęli wchodzić poganie, czyli ludzie, którzy wcześniej nie byli Izraelitami i nie mieli pojęcia, że jest dla nich taka opcja.
Rozmowa Jezusa z Nikodemem toczy się w czasie, gdy Izrael jest wciąż zborem Bożym i którego dotyczą obietnice dot. królowania i kapłaństwa. Jednak, żeby z tego skorzystać, trzeba się narodzić na nowo. Ale o tym już zadecyduje Bóg. Dzieci nie decydują o swoich narodzinach.
To może inaczej zapytam aby spróbować otrzeźwić Twoje spojrzenie: Korbo, czy te słowa Jezusa dotyczą również tzw. "ostatka" u świadków Jehowy?

Tak, bo widzisz, ten 'ostatek' u świadków to osoby powołane/pomazańcy/nowo zrodzeni w miejsce żydów, których zabrakło.
Myślę, że powinieneś dobrze przeanalizować przypowieść o królu, który przygotował wesele. Tam występują dokładnie te elementy o których piszę.
Mateusza 22:1-14. Zauważ, że na tej uczcie znalazł się ktoś bez szaty... czyli, chciał na ucztę, ale oszukał.
Czyli nie wystarczyła jego chęć i dobra wola gościa. Co z tego, że grzecznie sobie siedział i nikomu nie wadził...?
Jednak nie da wszystkich była ta uczta.

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: pt kwie 13, 2018 2:50 pm
autor: Datsun
korba pisze: Jednak, żeby z tego skorzystać, trzeba się narodzić na nowo. Ale o tym już zadecyduje Bóg. Dzieci nie decydują o swoich narodzinach.

Pozwól, że skomentuje Twój wywód tym co uczy Biblia:

Jan. 1:11-12
11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
(BW)

wer.11 - to co napisałeś o narodzie wybranym, czyli Żydach, którzy odrzucili Jezusa
wer.12 - ludzie stają się dziećmi Bożymi wtedy gdy uwierzą w Jezusa i oddadzą Mu swoje życie

Towarzystwo Strażnica w swoich naukach, których tak gorliwie bronisz zmieniło naukę Biblii i wymyśliło że ludzie nie muszą teraz narodzić się na nowo i jakimś (niebiblijnym) sposobem jednak znajdą się w Królestwie Bożym. Jak widać to wyraźnie: nie ma takiej opcji (rozmowa Jezusa z Nikodemem).
Nawracający się człowiek staje się dzieckiem Bożym. Tak było zawsze od kiedy Jezus zapoczątkował chrześcijaństwo i zesłał Ducha Świętego i nic się nie zmieniło do dzisiaj i nie miało zmienić -pomimo tego jak bardzo w to wierzysz. Do tego nie trzeba żadnej filozofii i głębokiej teologii...

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: pt lip 27, 2018 4:33 pm
autor: Grzes55555
Serdecznie polecam tą broszurę, zachęcam również porównać odniesienia do podanych w niej czasopism towarzystwa strażnica ;) :D
Będziemy wdzięczni za oryginalne skany bo ,,odstępcy mogą kłamać"...

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: śr sie 22, 2018 10:08 am
autor: korba
Datsun pisze:Pozwól, że skomentuje Twój wywód tym co uczy Biblia:

Jan. 1:11-12
11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
(BW)

wer.11 - to co napisałeś o narodzie wybranym, czyli Żydach, którzy odrzucili Jezusa
wer.12 - ludzie stają się dziećmi Bożymi wtedy gdy uwierzą w Jezusa i oddadzą Mu swoje życie

Że skomentuję Twój komentarz: słaby.
werset 11: przyszedł do swojej własności, czyli do KOGO? Do narodu wybranego, który otrzymał obietnicę, że będzie kiedyś narodem KRÓLÓW i KAPŁANÓW. Pomijasz ten szczegół. Celowo czy nieświadomie?
werset 12: Kontekst wskazuje, że dziećmi Bożymi stali się CI z IZRAELA, którzy go przjęli. Nie wyrywaj z kontekstu wersetów.
Gdy zabrakło do kompletu Izraelitów, Bóg dokompletował resztę z pogan. List do Rzymian się kłania i porównanie do drzewa oliwnego z wszczepionymi gałązkami dzikiego drzewa.
Towarzystwo Strażnica w swoich naukach, których tak gorliwie bronisz zmieniło naukę Biblii i wymyśliło że ludzie nie muszą teraz narodzić się na nowo i jakimś (niebiblijnym) sposobem jednak znajdą się w Królestwie Bożym.

Błąd. Świadkowie J. zrozumieli, że Ci co będą w niebie MUSZĄ się narodzić na nowo. Czyżbyś celowo pominął szczegół, że Jezus rozmawiał z Nikodemem, który był członkiem narodu wybranego, i to Jemu obiecano wejść w skład królów i kapłanów?
Dla ścisłości... wejść do Królestwa a być pod panowaniem owego królestwa to różnica. Pojmiesz ją?
Do tego nie trzeba żadnej filozofii i głębokiej teologii...

A gdy powiem jak niejeden nowonarodzony... że potrzeba do tego ducha Bożego, aby to zrozumieć? Może po prostu Go nie masz i stąd te niekończące się dyskusje o rzeczach czasem prostych i łatwych do zrozumienia. Dlaczego nie dla Ciebie?
Datsun, masz jeszcze czas... choć obecność Pana już trwa, końca jeszcze nie ma. Może warto zacząć... myśleć?

Re: Nowa broszura do rozdawania Świadkom Jehowy

: czw sie 23, 2018 6:11 am
autor: Datsun
korba pisze:
Datsun pisze:Pozwól, że skomentuje Twój wywód tym co uczy Biblia:

Jan. 1:11-12
11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
(BW)

wer.11 - to co napisałeś o narodzie wybranym, czyli Żydach, którzy odrzucili Jezusa
wer.12 - ludzie stają się dziećmi Bożymi wtedy gdy uwierzą w Jezusa i oddadzą Mu swoje życie

Że skomentuję Twój komentarz: słaby.
werset 11: przyszedł do swojej własności, czyli do KOGO? Do narodu wybranego, który otrzymał obietnicę, że będzie kiedyś narodem KRÓLÓW i KAPŁANÓW. Pomijasz ten szczegół. Celowo czy nieświadomie?
werset 12: Kontekst wskazuje, że dziećmi Bożymi stali się CI z IZRAELA, którzy go przjęli. Nie wyrywaj z kontekstu wersetów.
Gdy zabrakło do kompletu Izraelitów, Bóg dokompletował resztę z pogan. List do Rzymian się kłania i porównanie do drzewa oliwnego z wszczepionymi gałązkami dzikiego drzewa.

Sam więc sobie zaprzeczasz tym samym. Jeśli Jana wer.12 odnosi się wyłącznie do Żydów to nie może być w tym żadnych wyjątków. Twój błąd polega na tym, że próbujesz dopasować Biblię do swojego strażnicowego widzimisię.
Biblia dzieli ludzi tak naprawdę na dwie kategorie: dzieci Boże oraz na dzieci diableskie.

1 Jan. 3:10-11
10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
11. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
(BW)

A dziecko Boże charakteryzuje się tym:
Rzym. 8:9-11
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
(BW)

Nie ma innej opcji, mój drogi i warto abyś to poważnie przemyślał.

korba pisze:Błąd. Świadkowie J. zrozumieli, że Ci co będą w niebie MUSZĄ się narodzić na nowo. Czyżbyś celowo pominął szczegół, że Jezus rozmawiał z Nikodemem, który był członkiem narodu wybranego, i to Jemu obiecano wejść w skład królów i kapłanów?

Celowo? :shock:
Poczytaj lepiej to co Pismo Święte uczy, a nie to co "zrozumieli" świadkowie Jehowy:
Jan. 11:51-52
51. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
52. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.
(BW)
Być dzieckiem Bożym jest jednoznaczne z tym, że wierzy się w Jezusa, Jego ofiarę, uznaje za Zbawiciela i przyjmuje Jego Ducha. Jakiekolwiek anomalia lub widzimisię to stawanie w poprzek zbawienia jakie przygotował ludziom Bóg.
korba pisze:Dla ścisłości... wejść do Królestwa a być pod panowaniem owego królestwa to różnica. Pojmiesz ją?

Pojmuję.
A Ty pojmujesz to, że nie można być pod panowaniem Królestwa Bożego i go nie widzieć?
Jezus powiedział wyraźnie: NIE MOŻE UJRZEĆ (Jana 3:3).
Możesz siebie łudzić różnymi "naukami" ale czy warto bardziej wierzyć ludziom niż samemu Jezusowi...?
korba pisze:
Do tego nie trzeba żadnej filozofii i głębokiej teologii...

A gdy powiem jak niejeden nowonarodzony... że potrzeba do tego ducha Bożego, aby to zrozumieć? Może po prostu Go nie masz i stąd te niekończące się dyskusje o rzeczach czasem prostych i łatwych do zrozumienia. Dlaczego nie dla Ciebie?

No dobrze, to zacznijmy w takim razie od innej strony skoro tak piszesz i rzekomo właściwie rozumiesz...
Twierdzisz, że masz Ducha Bożego? Mógłbyś opisać jak i kiedy Go dostałeś?
Jeśli dostałeś to według jasnej nauki Nowego Testamentu jesteś dzieckiem Bożym. Potwierdzasz?

korba pisze:Datsun, masz jeszcze czas... choć obecność Pana już trwa, końca jeszcze nie ma. Może warto zacząć... myśleć?

Mam zacząć myśleć i poddać się znowu pod pranie mózgu Strażnicy? Człowieku przecież właśnie tam nie można samodzielnie myśleć. Spójrz lepiej na siebie, bo ja stamtąd wyszedłem, pomogłem i pomagam wyjść innym i będę to dalej robił. :)
W zeszłym tygodniu ochrzciłem w Biblijny sposób dwie osoby, które stamtąd wyszły i stały się dziećmi Bożymi. Jest naprawdę z czego się cieszyć. :)