Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

W tym miejscu można opisywać wszelkiego rodzaju spostrzeżenia związane z byciem Świadkiem Jehowy
pytanieodpowiedź
Posty: 66
Rejestracja: pt lut 24, 2017 6:55 pm

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: pytanieodpowiedź » pn cze 18, 2018 6:17 pm

Cóż Natanie,Ty lepiej vwiesz ode mnie kim ja jestem,wiesz lepiej pewnie od moich rodziców,a nawet od samego Pana Boga....
Potrafisz tylko tyle i tylko na tyle Cię stać!Nie potrafisz walczyć na argumenty,to próbujesz przypiáć etykietkę swemu rozmówcy.Natanie to niski poziom,a ja myślałem,że trafiłem na "fachowca",tak rzucałeś wersetami,tak przechwalałeś Bibliá....i co?!ani nic,zamiast odpowiedzieć na 3 zwykłe pytania,mówisz,że jestem ...."krasnoludkiem"!Natan jak można Cię poważnie odbierać i prowadzić z Tobą poważná dyskusję?!
Jak chłopie nie znasz tematu i Biblii,to się nie wychylaj,bo tylko się ośmieszasz!A wiesz,że właśnie tak wygląda protestantyzm,jak brakuje argumentów,to wali się w "przeciwnika"-znamy to od Świadków Jehowy i od .....Ciebie!!!Chłopie ogarnij się!

Natan
Posty: 837
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Natan » pn cze 18, 2018 6:29 pm

pytanieodpowiedź pisze:cd.wystrzeliłeś Natanie kilkoma wersetami w....powietrze-ziemia wiesz,że Biblia wielokrotnie podkreśla wartość uczynkõw w Usprawiedliwieniu:Rz2,7"Tym którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukajá chwały czci i nieśmiertelności życie wieczne",
albo Jk 2,22"Człowiek dostępuje usprawiedliedliwienia na podstawie uczynkõw a nie samej wiary",
alboJk2,26"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynkõw",
itd,itd,itd...
Nawet nie rozumiesz,że wiara i uczynki muszã synchronizować,a nie jak uczyli protestanci uczynki bez wiary nawet te dobre sá... grzeszne!
Protestanckie niebo dlatego jest puste,smutne i bez życia-w protestanckim niebie nie ma miejsca dla dobrego miłosiernego ateisty, który chociaż miałby najlepsze uczynki bez wiary usprawiedliedliwienia nie osiágnáłby...Smutne prawda,ale do tego prowadzi niebiblijna nauka protestancka!


Ja mam określoną wiedzę i ustosunkowuję się poniżej do Pana herezji o zbawieniu dla ateistów i zbawieniu z uczynków:

W niebie nie ma miejsca dla żadnego ateisty, gdyż tak objawił to Bóg:

Hebrajczyków 11:6, BT: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają".

Ew. Jana 3:36, BT: "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi".

Ew. Jana 3:18, BT: "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

Apokalipsa 21:8, Grecko-polski Nowy Testament: "A tchórzliwym, i niewierzącym, i czyniącym obrzydliwości, i mordercom, i rozpustnikom, i czarodziejom, i bałwochwalcom, i wszelkim kłamcom: udział ich w jeziorze palącym się ogniem i siarką; to jest śmierć druga".

Pan jest niedowiarkiem. Nie wierzy Pan swojej katolickiej Biblii.

Usprawiedliwienie z wiary jest absolutną koniecznością. Drodzy Forumowicze, List do Rzymian 8:30 przedstawia złoty łańcuch zbawienia. Każdy zbawiony człowiek w epoce Nowego Przymierza przechodzi przez wszystkie wymienione etapy:

Grecko Polski Nowy Testament: "których zaś przeznaczył, tych i powołał; i których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych; których zaś uznał za sprawiedliwych, tych i otoczył chwałą".

Komentarz: To są ciągle ci sami ludzie. Przeznaczeni od wieczności do zbawienia, w swoim czasie zostają skutecznie powołani przez Boga, zaraz potem każdy z tych powołanych jest usprawiedliwiony, a ich ostateczne zbawienie jest tak absolutnie pewne, że napisano tu w proroczym czasie przeszłym, iż są otoczeni chwałą. Dopiero będą nią otoczeni, ale prawdziwie wybrani na pewno ostatecznej chwały dostąpią. Jak to zresztą potwierdzają komentarze w Biblii Tysiąclecia:

Rz 8, 30 - Użyty tu czas przeszły zaznacza, że wyrok wybrania jest niezawodny. Por. podobną zapowiedź w Ef 2,6. Wiersze 29n wyliczają historyczne etapy zbawczego planu Boga, którego zasadą jest realizacja podobieństwa ludzi do Syna Bożego.

Rz 8, 31 - Bóg od wieków wybrał Chrystusa i tych, którzy mają Go naśladować w doskonałości jako swego pierworodnego Brata. Wybranie Boże jest najlepszą rękojmią osiągnięcia chwały wiekuistej.


Rzymskokatolicka Biblia głosi w przypisach doskonałe wybranie Boże, doskonałą predestynację.

Jeszcze dobitniej głosi ją Biblia Poznańska w komentarzu do Ew. Jana 6:65-66: "Rzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli".

I proszę przeczytajmy kalwinistyczny komentarz w tej Biblii:

"Brak wiary jest także następstwem braku łaski, której człowiek nie otrzymał od Ojca. To oświadczenie spowodowało odejście wielu uczniów. Odeszli, ponieważ nie wierzyli, a nie wierzyli, ponieważ nie zostali pociągnięci przez Ojca".

I co Pan na to? Dlaczego bibliści katoliccy głoszą naukę wczesnego Lutra i Kalwina? A może Luter i Kalwin tak naprawdę konsekwentnie głosili naukę św. Augustyna na temat całkowitego zepsucia ludzkości, wybrania, predestynacji i łaski? I bibliści katoliccy są zmuszeni wzorować się na Augustynie, albo może tekst nie pozwala na inną interpretację, jak na absolutną predestynację.

A co do uczynków: List do Rzymian 2:7 mówi o życiu ludzi odrodzonych, usprawiedliwionych - ich uczynki są owocem życia Bożego, które jest w nich, a które jest dziełem łaski Bożej w nich.

Co do Listu Jakuba, to w Biblii Paulistów bibliści z Pańskiego Kościoła dobrze, po protestancku to wyłożyli:

"Nie da się osiągnąć zbawienia tylko własnym wysiłkiem, bez łaski Boga, ale nie zbawi nas także wiara 'teoretyczna', która nie kształtuje postępowania zgodnego z Ewangelią. Apostoł Paweł wiele razy mówi o konieczności życia zgodnego z wiarą (np. Rz 2,5-8; 2Kor 5,10). Tak więc nauki Pawła i Jakuba wzajemnie się dopełniają: i wiara, i czyny miłości są konieczne w życiu chrześcijanina".

(Wytłuszczenia w tekstach są moje).

Natan
Posty: 837
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Natan » pn cze 18, 2018 6:43 pm

Drodzy Forumowicze,

Nawet tak wielki mąż Boży, jak apostoł Paweł przyznał, że cokolwiek osiągnął, było to owocem łaski Bożej:

1 Koryntian 15:10, BWP: "Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremną; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną".

Doktryna zbawienia z łaski, a nie z uczynków godzi w ludzką pychę. Gdyż człowiek nie ma powodu do chluby przed Bogiem, chyba tylko do chluby w Panu Jezusie i w Jego doskonałym dziele odkupienia:

1 Koryntian 1:26-31 BE: "Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
To właśnie, co głupie według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych; to, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne; to, co nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzane, i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić znaczenia,
żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem.
To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, Ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu".

Natan
Posty: 837
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Natan » pn cze 18, 2018 7:03 pm

Panie Pytanie Odpowiedź. Chce Pan nas nawracać na katolicyzm, ale warto sobie zadać pytanie:
Czy większość katolików zna drogę zbawienia?

Co mówią o tym katolickie źródła?
„W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat zadałem setkom studentów katolickich szkół wyższych pytanie: Czy gdybyś musiał dzisiaj umrzeć i Bóg zapytałby cię, dlaczego ma cię wpuścić do nieba, co byś odpowiedział? Ogromna większość z nich po prostu nie znała prawdziwej odpowiedzi, która jest przecież esencją chrześcijaństwa. Zwykle nawet nie wspominali o Jezusie!” – profesor Peter Kreeft, wybitny apologeta katolicki, „Fundamentals of the Faith: Essays In Christian Apologetics”, Ignatius Press, 1988, s. 107.

Ten sam Peter Kreeft oświadczył: „Być może Bóg pozwala by trwała schizma protestancka dlatego … że wielu katolików nigdy nie zostało nauczonych najcenniejszej ze wszystkich prawd, iż zbawienie jest wolnym darem łaski, przyjmowanym przez wiarę” – cytat w artykule Ralpha Martina, lidera katolickiej odnowy charyzmatycznej, pt. „Catholic Marriage: An Institution in Crisis” (Kryzys katolickiej instytucji małżeństwa), zamieszczonym w piśmie „The Southern Cross (Południowy krzyż) z 12 stycznia 1995 roku, s. 20.

W tym samym artykule Ralph Martin pisze:
„Wiele par pragnących otrzymać sakrament małżeństwa otrzymało go, lecz osoby te nie były ewangelizowane w zakresie elementarnego, chrześcijańskiego nawrócenia ani odpowiednio katechizowane w dziedzinie znajomości podstaw chrześcijańskiej wiary.”
„Wielu [byłych katolików, którzy nawrócili się po usłyszeniu Ewangelii od protestantów] mówi, że po raz pierwszy osobiście spotkali Pana. (…) Choć trudno nam to przyjąć, wielu katolików, którzy opuścili Kościół Katolicki, by przyłączyć się do żywego, protestanckiego zboru mogłoby pójść do piekła, gdyby pozostali jako nienawróceni i pozbawieni chrześcijańskiego wsparcia w Kościele
Katolickim! (…) [Fakt, że wielka liczba ludzi opuszcza Kościół Katolicki] powinien skłonić nas do tego, że zwrócimy się do Pana w pokucie i będziemy szukać Boga, prosząc Go, by zmiłował się nad nami i wylał na nas swego Ducha, tak by mężczyźni, kobiety i dzieci mogli Go spotkać pośród nas”
– Ralph Martin, lider odnowy charyzmatycznej w Kościele rzymskokatolickim w USA, artykuł „Why Catholics Leave” (Dlaczego katolicy odchodzą), zamieszczony w czasopiśmie „New Covenant” ( Nowe Przymierze), numer z lipca/sierpnia 1990, s. 6.
Końcowa uwaga:
Panie Pytanie Odpowiedź, Pan mnie nie zna. Ja wcale nie cieszę się z tego, że wielu katolików nie ma osobistej więzi z Bogiem. Ja też katolików nie wyrywam na siłę z ich Kościoła, by ich "zainstalować" w protestanckim kościele. Cieszyłbym się, gdyby u katolików wzrastała liczba ludzi świadomie wierzących w Ewangelię łaski Bożej. Moim najbliższym Przyjacielem jest katolik, który przeżył nawrócenie do Chrystusa.

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2791
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Datsun » pn cze 18, 2018 7:20 pm

pytanieodpowiedź pisze:Natanie,kogo Ty reprezentujesz,nie znasz nauki nawet protestanckiej,nie znasz całkowicie Biblii,a chcesz kupić uchodzić za jej znawcę i pouczać innych???!!!W jakim miejscu duchowym się znajdujesz,ciágle kráżysz zapewne po różnych odłamach i ciágla wmawiałeś o wmawiasz innym,że to co głosisz to .."prawda".Ala która z tych Twoich "prawd"jest "prawdziwa"???!!! Najpierw sam poznaj Chrystusa,Biblię i Prawdę,a później kogoś pouczające!!!
Rzucasz terminami o których co najwyżej przeczytałeś w encyklopedii-czy Ty wiesz co to jest "semipelegianizm"?-proszę,nie ośmieszają się!!!
cdn.

Natan nie zna nauki protestanckiej i Biblii? :) :shock:
Czegoś podobnego jeszcze nie było... :roll:
Jesteś bezczelnym człowiekiem i na dodatek aroganckim. Dodatkowo ujawnione zostały Twoje kłamstwa, którymi próbujesz zniechęcić ludzi do chrześcijańskich społeczności protestanckich. Nigdy nie byłeś protestantem i na pewno nim nie jesteś.
Jesteś znany z tego rodzaju zachowań i upieranie się przy swoim jest wręcz zwykłą głupotą.
Zostałeś zbanowany na innych forach za podobne zachowania i z tego co widzę całkowicie słusznie.
Tutaj raczej też długo nie zabawisz. Nikogo tutaj nie interesują kłamstwa poprzeplatane prawdą.

pytanieodpowiedź
Posty: 66
Rejestracja: pt lut 24, 2017 6:55 pm

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: pytanieodpowiedź » wt cze 19, 2018 1:18 pm

Natan:
napociłeś się odpisujác mi niepotrzebnie,bo jest to pokręcone z pomieszanym i pewnie sam nie rozumiesz co piszesz.
"Odgruzuję"i uporzádkuję tematykę,bo já zanieczyściłeś.
Nikt nie neguje Łaski Bożej.Wiara ludzka nie posiada sama w sobie mocy zbawiania,a zbawia tylko Chrystus.
Do Usprawiedliedliwienia potrzebna jest wiara poparta uczynkami- tak mówi Pismo święte-tu zachodzi zgoda pomiędzy katolikami a prawdziwymi protestantami.
Mnie nie interesuje Katolicyzm, więc Twoje pisanie o nim ,to obsesja,którá zachęcam kontrolować.
W nauce kalwinistycznej o podwójnej predestynacji i braku wolnej woli,nie ma dla człowieka możliwości wiary w cokolwiek.
A że Kalwinizm jak i inne odłamy w swej nauce wykazujá niekonsekwencję,to inna sprawa.
Co do Augustyna,to protestanci wybrali z jego nauk tylko to co im pasowało.A przecież Augustyn nauczał o Kościele Katolickim i był jego biskupem.
Poza tym nie do końca jest zbieżność pomiędzy nauká Augustyna o predestynacji,a naukami luterańská i kalwińská,które też w kwestiach szczegółowych się między sobá różniá.
Ponawiam prośbę o nie przypinanie mi jakiejkolwiek etykiety.Walczmy na argumenty.W przeciwnym razie wyłáczasz się z poważnej dyskusji!!! Jeśli nie posiadasz wiedzy i czegoś nie wiesz,to po prostu pytaj,a ja postaram Ci odpowiedzieć.
Aha,NIE ODPOWIEDZIAŁEŚ NA ŻADNE Z MOICH 3 PYTAŃ-wiem za trudne,łatwiej Ci walić w katolicyzm i .....we mnie!
Tylko na tyle Cię stać?!

Datsun,cóż Ty przyjáłeś postawę Natana-nie potraficie przeboleć to co napisałem o Apollosie....
Smutne,ale prawdziwe.
Jaká więc wartość ma dla Ciebie/Was Bóg,Prawda,Biblia???!!!

Ps.cóż,rozpoznaję tu metody "niewolnika"

pytanieodpowiedź
Posty: 66
Rejestracja: pt lut 24, 2017 6:55 pm

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: pytanieodpowiedź » wt cze 19, 2018 5:02 pm

cd.
Natan po co Ty cytujesz wersety biblijne, których nie rozumiesz?!
Przykład:zacytowałeś np.wersety z Rz.-czy Rz.neguje wartość chrześcijańskich uczynkõw?Nie!Św.Paweł neguje uczynki Prawa Żydowskiego,pragnác powiedzieć,że człowiek sam siebie nie zbawi własnymi siłami.Dlatego podałem Ci wersety z Jk.które mówiá o tym i rozświetlajá problematykę wartości uczynków.
Zresztą sam Rz3,31 mówi:"Czy więc przez wiarę obalamy Prawo?Żadná miará!Tylko Prawo odpowiednio ustawiamy".
Co do uczynkõw,to czyż nigdy nie czytałeś Ap.20,13"I śmierci i otchłań wydały zmarłych, którzy w nich byli,i każdy został osádzony według własnych CZYNÓW".
Niestety Ty odejmujesz i dokładasz do Biblii swoje widzimisię-a Biblia w Ap.22,18-19 mówi"Jeśli ktoś do tych słów cokolwiek dołoży,Bóg dołoży mu plag zapisanych w tej Księdze.A jeżeli ktoś odejmie co ze słów tego proroctwa,Bóg odejmie mu jego udział w drzewie życia i mieście świętym"

Co się tyczy rzekomego braku możliwości zbawienia dla niewierzących,to piszesz takie głupoty,że aż nie chce się tego komentować- co gorsza okraszasz swoje teorie wersetami biblijnymi(zresztą tak samo jak "niewolnik").
Czyż nigdy nie czytałeś 1Kor7 rozdział"Tak więc trwają:wiara, nadzieja i miłość.Z nich największa jest MIŁOŚĆ"
Czy Twoja miłość jest większa niż miłość innych, także ateistów? Skoro Biblia mówi,że największa jest MIŁOŚĆ,to nie mamy prawa zamykać zbawienia komukolwiek.
Poza tym to Bóg zna serca ludzkie,a nie Ty,to Bogu przysługuje prawo osádu,a nie Tobie!
Ty naprawdę się pogubiłeś!Zabawisz się w osádzaniu innych i zamykaniu im możliwości zbawienia!
Zostawiam to bez komentarza!!!!

pytanieodpowiedź
Posty: 66
Rejestracja: pt lut 24, 2017 6:55 pm

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: pytanieodpowiedź » wt cze 19, 2018 5:21 pm

Natan i Datsun wiedzá lepiej ode mnie kim jestem?-jasnowidzowie,kaszpirowcy,czy co?-może jeszcze podajcie numery w totka....
Przypięto mi etykietkę "katolika",na,mało..."lefebrysta"-panowie co tak słabo, brakuje Wam pomysłu?-czy nie lepiej od razu nazwać mnie odstępcá,albo masonem,komunistá,homofobem,nazistá.....?Brakuje Wam wyobraźni czy co?
Nie będę Wam tłumaczył,że nie jestem "wielbłądem",bo Wy wiecie lepiej,znacie mój życiorys,a może nawet moje....myśli?!Cóż, uczyniliście się bogami....
Z drugiej strony,nie obrażam się,bo przy tożsamości niebiblijności protestantyzmu, lepiej chyba posiadać etykietkę katolika czy prawosławnego a może i nawet ateisty.
Takie przypinanie etykietek innym znane så i z Biblii i z życia: faryzeusze nie majác argumentów pomawiali Jezusa,że jest przyjacielem żarłoków i pijaków; natomiast Świadkowie Jehowy sá niemal mistrzami w pomawianiu;a inni protestanci widzę wcale im nie ustępują....
Tylko jak można poważnie w takim klimacie rozmawiać?!Nie można!
Przepraszam Cię Natanie,ale sam z siebie uczyniłeś jako niepoważnego i przykro mi nie jesteś poważnym partnerem do rozmowy.
Co do Ciebie Datsun,to czytajác Twoje posty, odbierałem za nawet zrównoważone-ale cóż ciágniesz stronę znajomego Natana...
Ale co na to Bóg?????!!!!!!

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2791
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Datsun » wt cze 19, 2018 6:05 pm

Brata Natana znam osobiście od lat, mam pełne zaufanie i zanim się wypowie na czyjś temat to sprawę pozna gruntownie. Nie jesteś żadną zagadką.

Sadlor
Posty: 273
Rejestracja: sob cze 18, 2016 4:43 pm

Re: Nawracanie Świadków Jehowy,jego sposoby, wartość i style.

Postautor: Sadlor » wt cze 19, 2018 8:02 pm

Chyba trochę przesadzasz "pytanieodpowiedź". Co prawda widzę że Natan odpowiedział ci na temat zbawienie może nieco skrótowo, ale co jak co, ma on w tym temacie właściwe zrozumienie i już kiedyś dość szczegółowo wykładał tu ten temat w innym wątku.

Pozwólcie że w sprawie uczynków i zbawienia dołożę swoje 3 grosze bo jest mi ten temat wyjątkowo bliski sercu.

( Rzy 4 : 1 - 9 ) "Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków; Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których grzechy są zakryte; Błogosławiony mąż, Któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość."

Być może się mylę ale z tego co wiem to Natan nie wieży w predestynację w rozumieniu kalwinistycznym, tylko typowo Biblijnym.

Fakt jest taki że ludzie próbują tłumaczyć predestynację jakby to była ich predestynacja, a zapominają że jest to Boża predestynacja i nam niedoskonałym ludziom który nie wiedzą co sie wydarzy za 5 minut nic do niej. Wieżymy w to że Bóg wie wszystko o wszystkim, ale my mamy żyć tak, jakby nasza droga zbawienia była wciąż otwarta, bo chodź na nią wstąpiliśmy, nie wiemy czy nie zboczymy.

( Mat 7 : 14 ) "A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

Z tego co też wiem Natan nie propaguje błędnej nauki o nieutracalności zbawienia, która jest niestety wśród protestantów dość popularna, a jej wniosek oparty na błędnym zrozumieniu predestynacji prowadzi członków takich kościołów do bardzo niesprawiedliwych wniosków, że jak ktoś odpadł to nigdy nie był zbawiony itp. Bądź do pobłażania grzesznikowi wieżąc że odkupiony krwią Pana Jezusa, zatwardziały grzesznik depczacy łaskę i nie dochodzący do upamiętania jest na zawsze usprawiedliwiony.
I tutaj właśnie dochodzimy do uczynków z których rozliczy nas Bóg, to że upadamy i źle czynimy jest faktem

( Rzy 7 : 14 - 15 ) Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.

Ważne jest co z tym robimy.

( Heb 4 : 16 ) "Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze."

( 1 Jan 1 : 8 - 10 ) "Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego."

Oraz już na koniec

( Ef 2 : 8 - 9 ) "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."

Jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, ale one są należnością i nie zapewnią nam zbawienia inaczej Pan Jezus daremnie by umarł. A jeżeli chcesz się chlubić uczynkami przed Bogiem to zważ co o tym mówi Pismo.

( Iza 64 : 5 ) "I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr."

Pozatym co jak co sam nie zgadzam się w pewnych kwestiach z bratem Natanem, ale wypadałoby go przynajmniej nie obrażać tak ordynarnie jak to robisz. Sam często zachodzę w głowę dlaczego brat Natan tak dużo pozyskuje wiedzy z Rzymskokatolickich źródeł i czasem nad tym boleję ( wszyscy wiedzą o jaki temat chodzi :) ) ale jak widać w tym przypadku by obnażyć nieprawdę która pisałeś okazało się to bardzo owocne.

( Rzy 8 : 28 ) "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani."
z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.


Wróć do „Życie Świadka Jehowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość