Strona 1 z 1

Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: wt lis 28, 2017 8:52 am
autor: morwa
Spotykamy w naszym życiu ludzi niewierzących ,bądz (chociaż rzadziej) osoby służące "obcym bogom"...

Kogo przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy głosić takim ludziom ?

KOGO głosił poganom na Areopagu ap. Paweł ?

https://www.youtube.com/watch?v=vslfH6PPSuM&feature=share


Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Aeropagu

: wt lis 28, 2017 10:40 am
autor: morwa
korba pisze:Na Areopagu (nie Aeropagu :) )głosił i Boga Ojca JHWH i Jezusa.
Gdy zaznacza, że 'jesteśmy potomstwem Bożym' trudno uznać, że miałby na myśli Jezusa, skoro nie jesteśmy Jego dziećmi ale 'braćmi' jak to określa Biblia. Natomiast i Jezus i my mamy tego samego Ojca, którym przecież nie jest Jezus.
Po drugie, Paweł zaznacza:
Ustalił bowiem dzień, w którym zamierza w prawości sądzić zamieszkaną ziemię przez męża, którego wyznaczył, udzielił też gwarancji wszystkim ludziom przez wskrzeszenie go z martwych”.
(Dz 17:31)
Ten, kto 'ustalił' i 'wyznaczył' to ktoś inny niż Jezus, logiczne.
Tak więc na Areopagu Paweł głosił o Bogu Ojcu-JHWH i Jezusie. O obu.

To literówka korba... przestawienie liter...Zdarza się...
Też jestem Twojego zdania...

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: wt lis 28, 2017 2:06 pm
autor: christianinroman
,, Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju." - Izajasza 9:5.UBG
,, Lecz spodobało się PANU zetrzeć go i zgnębić.
A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, UJRZY SWOJE POTOMSTWO, przedłuży swoje dni i to co się podoba PANU, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy UJRZY OWOC i nasyci się." - Izajasza 53:10-11a, UBG

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: wt lis 28, 2017 9:38 pm
autor: Ann78
morwa pisze:KOGO głosił poganom na Areopagu ap. Paweł ?

Chrystusa

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: śr lis 29, 2017 1:16 am
autor: morwa
Ann78 pisze:
morwa pisze:KOGO głosił poganom na Areopagu ap. Paweł ?

Chrystusa


Kontekst wskazuje na OJCA Jezusa

Ustalił bowiem dzień, w którym zamierza w prawości sądzić zamieszkaną ziemię przez męża, którego wyznaczył, udzielił też gwarancji wszystkim ludziom przez wskrzeszenie go z martwych”.
(Dz 17:31)
Czytanie z kontekstem i zrozumieniem pozwala wysnuć właściwy wniosek.

Jeśli to JEZUS USTALIŁ DZIEŃ to przez jakiego męża ma sądzić zamieszkałą ziemię?

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: śr lis 29, 2017 8:10 am
autor: Iskierka
morwa pisze:Spotykamy w naszym życiu ludzi niewierzących ,bądz (chociaż rzadziej) osoby służące "obcym bogom"...

Kogo przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy głosić takim ludziom ?

KOGO głosił poganom na Areopagu ap. Paweł ?

https://www.youtube.com/watch?v=vslfH6PPSuM&feature=shareBoga Ojca i Jezusa Chrystusa.

Dzieje 17:16-19
Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz?”

Jak podaje kontekst Paweł miał zwyczaj głosić w synagodze, ale też na rynku wśród tych, którzy się tam znaleźli. Głosił Im wtedy Chrystusa. Dla obecnych tam filozofów było to nowiną – jakiś Chrystus i zmartwychwstanie.

Ponieważ było to coś nowego, niezwykłe rzeczy, – jakiś nowy bóg w pojęciu filozofów, zabrali Go wtedy na Areopag, aby wytłumaczył o jakiego boga chodzi.
Widzimy, jak Paweł sprytnie wykorzystał napis na jednym z ołtarzy „nieznanemu Bogu”, dlatego najpierw zaczął Im zwiastować Boga Ojca, a potem przeszedł do osoby Jezusa Chrystusa, mówiąc że Jego Bóg wzbudził z martwych (w.31). Tym samym wrócił do zwiastowania o Chrystusie i o zmartwychwstaniu, co miało miejsce już wcześniej na rynku i w synagodze.
Sprawa zmartwychwstania ponownie była powodem do sporów, naśmiewania, poza niektórymi, którzy wtedy uwierzyli.

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: śr lis 29, 2017 8:47 am
autor: morwa
No i własnie.. o to chodzi...
Boga Ojca również im głosił,po czym niewątpliwie przeszedł do zwiastowania CHRYSTUSA.
[u]Punktem wyjściowym każdego głoszenia zatem, powinna być miłość OJCA,uwidoczniona w Jezusie ZBAWICIELU...

J 3:16 bw "Albowiem tak BÓG(Ojciec) umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
1 List Jana 4 rozdział

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: śr lis 29, 2017 9:37 am
autor: morwa
W pewnych kręgach Jezus przesłania OJCA ,a w innych Ojciec przesłania SYNA...
Dostrzegam nawet iż DUCH Św. bywa najważniejszy...dla niektórych...
A jak powinno być?

Re: Dzieje 17, 16-34 Kogo głosił ap. Paweł na Areopagu

: śr lis 29, 2017 4:53 pm
autor: Iskierka
korba pisze:Skoro Jezus jest 'drogą do Ojca' to byłoby dziwne, gdyby apostołowie głosili TYLKO Jezusa, tak jakby On był celem samym w sobie a nie 'drogą'.
To tak, jakby kochać listonosza, kuriera, który przyniósł mi paczkę od Ojca, ale o nim samym niewiele mówić, nie nawiązywać do niego. Tylko skupiać się na dostawcy :)Prawie każdy list apostolski zaczyna się zwrotem " łaska i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa". Zatem nie można pomijać Ojca, bo Pan Jezus stawiał Ojca wyżej siebie, okazując Mu szacunek i posłuszeństwo. Niemniej apostołowie szczególnie akcentowali Osobę Pana Jezusa, bo właśnie w Niego nie uwierzyli Żydzi,a w Jezusie było zbawienie.

morwa pisze:W pewnych kręgach Jezus przesłania OJCA ,a w innych Ojciec przesłania SYNA...
Dostrzegam nawet iż DUCH Św. bywa najważniejszy...dla niektórych...
A jak powinno być?


Też to zauważyłam Morwo, nawet słyszałam w pewnej społeczności zielonoświątkowej, że teraz jest "Era Ducha Świętego, dlatego na Nim skupia się cała uwaga. :)