Strona 1 z 1

Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: pn kwie 09, 2018 5:38 pm
autor: GrzegorzS04
(1) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.


Skoro słowo Bóg może odnosić się do człowieka, to tym bardziej do Syna Bożego.

Pan Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że jest Bogiem.
Przedstawiał się, jako Syn Boga.
Żydzi robili mu z tego zarzut twierdząc, że w ten sposób czyni siebie równym Bogu, ale on odparł ich oskarżenia powołując się na fragment z Pism, który nazywa ludzi bogami.

„Odpowiedzieli Mu Judejczycy: ‘Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.’ Odpowiedział im Jezus: ‘Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można unieważnić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?’” – Jana 10:33-36.

Jak więc widzimy, Pan Jezus nazywając siebie Synem Boga, nie miał zamiaru równać siebie z Ojcem.

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: pn kwie 09, 2018 8:51 pm
autor: Sadlor
Bóg Bogu nie równy, pewnie dlatego że Bóg jest jeden.

( Mk 12 : 29 ) "Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest."

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: wt kwie 10, 2018 5:20 am
autor: Datsun
Wtrącę tylko jedną myśl...
To, że Biblia nazywa bogami ludzi, a nawet anioła czy szatana to nam jest wiadome. Nigdzie jednak o ile sobie przypominam nie mówi, że mamy w tych bogów wierzyć i czcić .
Wierzyć mamy w jednego Boga. To jak w takim razie rozumieć to, że Biblia Jezusa też nazywa Bogiem i, że jak sam Jezus uczył "we mnie wierzcie" i mamy "czcić". Mamy wierzyć i czcić ... ilu Bogów :?:
Pozdrawiam. :)

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: wt kwie 10, 2018 6:28 am
autor: Iskierka
GrzegorzS04 pisze:(1) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.


Skoro słowo Bóg może odnosić się do człowieka, to tym bardziej do Syna Bożego.

Pan Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że jest Bogiem.
Przedstawiał się, jako Syn Boga.
Żydzi robili mu z tego zarzut twierdząc, że w ten sposób czyni siebie równym Bogu, ale on odparł ich oskarżenia powołując się na fragment z Pism, który nazywa ludzi bogami.

„Odpowiedzieli Mu Judejczycy: ‘Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.’ Odpowiedział im Jezus: ‘Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można unieważnić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?’” – Jana 10:33-36.

Jak więc widzimy, Pan Jezus nazywając siebie Synem Boga, nie miał zamiaru równać siebie z Ojcem.


Pan Jezus ponad wszystko wywyższał Swego Ojca, czy to jednak znaczy, że sam Ojciec nie widzi w Nim równego Sobie?

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: wt kwie 10, 2018 6:32 am
autor: Iskierka
Sadlor pisze:Bóg Bogu nie równy, pewnie dlatego że Bóg jest jeden.

( Mk 12 : 29 ) "Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest."


Bóg jest jeden, to prawda.
Ja lepiej poznaję Boga, bo objawia mi się w Osobie Ojca (ST), w Osobie Syna (NT) i w Osobie Ducha Świętego.

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: wt kwie 10, 2018 7:00 pm
autor: tadeusz2904
Iskierka pisze:
Sadlor pisze:Bóg Bogu nie równy, pewnie dlatego że Bóg jest jeden.

( Mk 12 : 29 ) "Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest."


Bóg jest jeden, to prawda.
Ja lepiej poznaję Boga, bo objawia mi się w Osobie Ojca (ST), w Osobie Syna (NT) i w Osobie Ducha Świętego.


No i tu Iskierka nie jest taka czytelna- przyparta do muru, poprzez autora 3 wpisu?.
1.Osoba Ojca(ST).
2.Osoba Syna(NT).
3.Osoba Ducha Świętego(brak testamentu).
,,Nie jest możliwe żeby nie przyszły zgorszenia"wypowiedz Pana Jezusa do uczniów zanotowana przez ewangelistę Łukasza 17:1.
jes!jes!jes! no i znalazłem coś na Iskierkę.

Re: Czy człowiek może być bogiem? Ks. WYJŚCIA 7,1

: sob kwie 21, 2018 6:33 pm
autor: Natan
Odpowiadając na pytanie zadane w tytule wątku można powiedzieć:

1) Grzeszny potomek Adama w żadnym wypadku nie może być Bogiem. Bywa tylko w przenośni takim nazywany w niektórych kontekstach Pisma Świętego. Mojżesz został nazwany "bogiem" w tym sensie, w jakim wskazał szesnastowieczny komentator Biblii:

"Mojżesz znowu powtarza, że w swoim niepokoju otrzymał pociechę, a przy swym braku wiary - środek zaradczy; został bowiem zarówno uzbrojony w boski autorytet, jak i Aaron został ustanowiony jego towarzyszem i asystentem. To, że został uczyniony 'bogiem dla faraona' oznacza, że został obdarzony najwyższym autorytetem i najwyższą władzą, dzięki którym miał poniżyć pychę tego tyrana. Bóg wcale nie pozbawił siebie niczego, by przekazać to Mojżeszowi; bowiem On tak przekazuje Swym sługom to, co szczególne jest dla Niego, tak iż pozostaje sobą w Swej zupełności. Nie, kiedykolwiek wydaje się On rezygnować z części Swojej chwały na rzecz Swych sług, wówczas naucza On, że cnota i skuteczność Jego Ducha będą towarzyszyły ich trudom, tak by nie byli bezowocni. Zatem Mojżesz był pewnym bogiem dla faraona, bowiem w nim Bóg okazał Swoją moc, tak by przewyższał on [Mojżesz] wielkość króla. Typową figurą [stylistyczną] dla Hebrajczyków było nadawanie tytułu Boga wszystkich wspaniałym rzeczom, ponieważ jedynie On króluje nad niebem i ziemią, wynosząc lub poniżając aniołów, jak również ludzi, stosownie do Swej woli. Przez to pocieszenie, jak powiedziałem, słabość Mojżesza doznała pomocy, tak że on, polegając na autorytecie Boga mógł nieustraszenie wzgardzić okrucieństwem króla. ...

Przypis 77: "Słowo Elohim, jak wskazuje hebrajski, niezależnie od tego, czy odnoszone jest do Boga, do ludzi, aniołów oznacza władzę sędziowską" —Grotius in ­Pol. Syn.

Komentarz Jana Kalwina do Księgi Wyjścia 7:1, tłumaczenie własne.

2) Jedyną Osobą, która była i pozostaje Bogiem będąc Człowiekiem, to Pan Jezus Chrystus, który jest 'Bogiem objawionym w ciele' (1 Tymoteusza 3:16, Biblia Gdańska, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, itp.). W Nim mieszka cieleśnie [to jest w ludzkim ciele] cała pełnia Boskości (Kolosan 2:9).

3) Osoby nazywane bogami były tak określane tylko w przenośni. Mojżesz nawet nie wszedł do Ziemi Obiecanej, lecz zmarł i został pochowany. "Bogowie" z Psalmu 82 mieli umrzeć jak zwykli ludzie: "Powiedziałem im wtedy: Bogami jesteście, synami jesteście Najwyższego. A teraz umrzeć musicie jak wszyscy ludzie, musicie upaść, jak każdy spośród książąt". (Psalm 82:6-7 BWP).

Tymczasem Chrystus oświadczył: "Ojciec zaś miłuje Mnie dlatego, że Ja oddaję swoje życie, aby je później znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam dobrowolnie je oddaję, gdyż jest w mej mocy oddać je i potem znów odzyskać. Taki bowiem nakaz otrzymałem od mego Ojca". (Ew. Jana 10:17-18, BWP).

Czy ktokolwiek z tych ludzkich, śmiertelnych "bogów" mógł o sobie powiedzieć: "jest w mej mocy oddać życie i potem znów je odzyskać?". Odpowiedzcie sobie sami.