Moc modlitwy

W tym miejscu możesz zaprosić do duchowej modlitwy innych uczestników forum i podać konkretny cel.
Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » pt paź 26, 2018 10:17 am

MOC MODLITWY

Wielu z nas znany jest fragment z Listu Jakuba 5:13-20 mówiący o modlitwie. "...módlcie się jedni za drugich..wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego", jak mówi werset 16.

Prośba o modlitwę za konkretną osobę, rodzinę, kościół, bliskich nam znajomych - to tak naprawdę prośba o pomoc. Może publicznie nie zawsze wymienimy osoby z imienia. Ja wczoraj ale także wcześniej otrzymuję w sms-ach, mailach, przy rozmowach, prośbę o modlitwę. Sama też proszę o to samo braci w wierze, dlatego tak ważna według mnie jest społeczność braterska. Kochani - módlmy się za innych. Taki zwyczaj był od zawsze wśród ludzi wierzących.
Dobrym pokrzepieniem jest Boże Słowo. Otwierając ten wątek mam na uwadze abyśmy przypominali sobie i tu cytowali wersety mówiące o potrzebie modlitwy, pokrzepienia, pocieszenia dla utrapionych. Któż z nas tego nie potrzebuje?

Psalm 50:15 "I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz".

Awatar użytkownika
Ann78
Posty: 1991
Rejestracja: śr wrz 23, 2015 12:16 pm
Kontaktowanie:

Re: Moc modlitwy

Postautor: Ann78 » pt paź 26, 2018 2:58 pm

(1) Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? (2) Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje - Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi - Potkną się i upadną. (3) Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał. (4) O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. (5) Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale. (6) Teraz wznosi się głowa moja Nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana. (7) Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie! (8) Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie. (9) Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! (10) Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. (11) Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich! (12) Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! (13) Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana W krainie żyjących. (14) Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!

(Ks. Psalmów 27:1-14, Biblia Warszawska)
Zapraszam na www.jwpomoc.pl

Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » pn paź 29, 2018 7:56 am

„ Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz Panie tych, którzy Cię szukają” Psalm 9:10,11.

„ Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski” Psalm 66:18-20.

"Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawisz, że bezpiecznie mieszkam" Psalm 4:9.

christianinroman
Posty: 286
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 7:26 pm

Re: Moc modlitwy

Postautor: christianinroman » wt paź 30, 2018 3:28 pm

Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się nade mną bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił aż przeminie nieszczęście. Będę WOŁAŁ do BOGA Najwyższego, do BOGA który doprowadzi moją sprawę do końca. ON ześle pomoc z nieba i WYBAWI MNIE od urągania tego który chce mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg swoje miłosierdzie i prawdę." - Psalm 57.1-3 UBG

Awatar użytkownika
Ann78
Posty: 1991
Rejestracja: śr wrz 23, 2015 12:16 pm
Kontaktowanie:

Re: Moc modlitwy

Postautor: Ann78 » śr paź 31, 2018 11:34 pm

Psalm 91:
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
91:2
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
91:3
Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
91:4
Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
91:5
Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
91:6
Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
91:7
Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
91:8
Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
91:9
Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
91:10
Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
91:11
Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
91:12
Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
91:13
Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
91:14
Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
91:15
Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
91:16
Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.
Zapraszam na www.jwpomoc.pl

Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » sob lis 03, 2018 4:05 am

Treny (Lamentacje)
„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana” – 3:22-26.

„Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu: Nie zamykaj swojego ucha na wołanie i błaganie moje! Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem, mówiłeś: nie bój się! Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę , wybawiłeś moje życie” - 3:55-58.

Psalm 103 (BW)
1.Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu.
8.Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.
9.Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki.
10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.
11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją.
12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze.
13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją.
14. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem.

Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » pn lis 12, 2018 2:21 pm

Psalm 138
1. Wysławiam Cię Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów.
2. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
3. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej.
4. Wysławiać Cię będą Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich.
5. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana.
6. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje.
7.Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu, przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie.
8. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieła rąk Twoich!

Psalm 23
1. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
2. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
3. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje.
4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » śr gru 12, 2018 8:44 pm

Psalm 121

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc?
2. Pomoc moja od Jahwe, co stworzył niebo i ziemię.
3. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
5. Jahwe cię strzeże, Jahwe twoim cieniem przy twym boku prawym.
6. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy.
7. Jahwe cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
8. Jahwe będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy.

(zacytowano z Przekładu Biblii Tysiąclecia)
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2018 6:22 pm przez Iskierka, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
tadeusz2904
Posty: 754
Rejestracja: ndz kwie 02, 2017 10:02 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: tadeusz2904 » śr gru 12, 2018 9:05 pm

Iskierka pisze:Psalm 121

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc?
2. Pomoc moja od Jahwe, co stworzył niebo i ziemię.
3. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
5. Jahwe cię strzeże, Jahwe twoim cieniem przy twym boku prawym.
6. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy.
7. Jahwe cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
8. Jahwe będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy.


Iskierko utul mą głowę bo już wreszcie nie wierze w ,,Jahwe".

ALE WIERZĘ BOGU WSZECHMOCNEMU JHWH.
,,Nagi wyszedłem .. i nagi się tam wrócę.Hi 1,20(UBG).

Iskierka
Posty: 1267
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Moc modlitwy

Postautor: Iskierka » czw gru 13, 2018 6:40 pm

tadeusz2904 pisze:
Iskierka pisze:Psalm 121

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc?
2. Pomoc moja od Jahwe, co stworzył niebo i ziemię.
3. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
5. Jahwe cię strzeże, Jahwe twoim cieniem przy twym boku prawym.
6. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy.
7. Jahwe cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
8. Jahwe będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy.


Iskierko utul mą głowę bo już wreszcie nie wierze w ,,Jahwe".

ALE WIERZĘ BOGU WSZECHMOCNEMU JHWH.


Dopisałam z jakiego przekładu zacytowałam Psalm. Żeby nie zaśmiecać wątku, był już poruszony temat - "Tetragram JHWH". Jeśli dla Ciebie ma tak bardzo duże znaczenie wymawianie Imienia Bożego, to możesz o tym napisać, ale w innym wątku. Ogólnie wiemy, że nie wiadomo jak wymawiano to Imię Boże, najbardziej popularny zapis w Przekładach Biblii to Jahwe, ostatnio Pan, a przez Świadków Jehowy w formie - Jehowa.
W modlitwie chrześcijanie zwracają się do Boga - Ojcze.


Wróć do „Pokój modlitwy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość