Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Dział poświęcony wszelkiego rodzaju zagadnieniom związanym z religiami chrześcijańskimi.
Sadlor
Posty: 279
Rejestracja: sob cze 18, 2016 4:43 pm

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: Sadlor » sob wrz 29, 2018 1:41 pm

Ida pisze:Widać pewne podobieństwa, większość ewangelicznych i nie tylko bo też i ŚJ utożsamia Balilon Wielki z KRK, obawiam się jednak, że może być inaczej...

Chodzi Ci o to, że większość wyłącza z Babilonu naród żydowski, nawet ten głęboko oddalony od Boga?
Swego czasu Bóg mówił do resztki Izraela, jaka jeszcze pozostała na terenie Babilonu: „Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej, gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” (Zach. 2: 11,12).

Bóg nie skończył i nie skończy z Izraelem. On mówi do swego umiłowanego narodu: „Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie - mówi Pan” (Zach. 2:14). Apostoł Paweł, który w gorliwości do Boga Izraela był gotowy ponieść każdą ofiarę, napisał: „Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył” (Rzym. 11:2). Paweł, z pewnością znał słowa ostatniej pieśni Mojżesza, w której znajduje się zapewnienie, że „Pan upomni się o prawo ludu swego, ulituje się nad sługami swoimi” (5 Moj. 32:36).


Zgadzam się przytoczonymi przez ciebie fragmentami, jednak patrząc na nie w kontekście całego Słowa i tego co mówi nam ono o Izraelu odnoszą się one do czasu gdy powtórnie przyjdzie Mesjasz, do tego momentu sa oni pod przekleństwem Boga o czym też świadczą fakty historyczne oraz wersety które wczesniej przytoczyłem.

Ida pisze:W wielu kościołach obecnie brak jest zdecydowanego nauczania o Izraelu, którego Bóg nie odrzucił. Ten brak wywołuje niebezpieczną reakcję wśród wierzących, którzy z łatwością wpadają w macki antysyjonistycznej propagandy. Czy dziecko Boże, mając Ducha Bożego w swym sercu, może przyłączyć się do przeciwników Syjonu,Dla nas jako chrześcijan nie ma problemu z dotykaniem i nienawiścią, bo skoro mamy prykazanie by miłowac naszych wrogów i tych którzy nam złorzeczą to dotyczy to tez oczywiście i Żydów. Warto jednak odróżnić Syjonostów od Żydów i mówić prawdę o tym kto kim jest. Jak widać w zamieszczonych przeze mnie materiałach prawowoerni Żydzi zdecydowanie się przeciwstawiają obecnie istniejacemu Izraelowi. Państwo położone obecnie w Palestynie to Syjonistyczny twór powstały na skutek brudnej gry politycznej, która umozliwiła jego powstanie, a owoce jego działania i istnienia swiadczą same za siebie, powinniśmy się modlić o nich, ale nie w kontekście powodzenia i sucesu bo to tak jakby pragnać by ZSRR rosło w siłę i zyskiwało coraz większe wpływy, ale módlmy się o ich nawrócenie z błędnej drogi i poznanie Pana Jezusa. To ważne rozróżnienie którego wielu chrześcijan nie zauważa. To że ktoś mieszka w "ziemi świętej" nie oznacza że jest święty, wszak i antychryst zasiądzie w Świątyni Bożej a nawet poda się za Boga.

Ida pisze:którego Bóg chroni, jak źrenicy Swego oka?


Nie powiedziałbym też że Bóg obecnie chroni Izrael, zostało im przepowiedziane że będą rozporoszeni i że będą w nienawiści u wszystkich ludzi. Nawet teraz gdy moznaby uznac że Izrael został sprowadzony do ziemi ojców, nie żyja w pokoju, są w stanie ciągłej wojny a wrogowie zwesząd czychają na nich, zamachy bombowe, groźby ze strony Iranu itp. Oni żyją na beczce prochu. Skąd obecnie biorą siłę by trwać? To jest właśnie trudne pytanie, ale obawiam się że nie od Boga. Niektórzy twierdzą że np wojna 6 dniowa była Bożym cudem, ja jesem odmiennego zdania, nie wszystkie cuda pochodzą od Boga a patrząc na to co Izrael obecnie wyprawia, Bóg nie miał nic wspólnego ze zwycięstwem Izraela w tamtym czasie.

Ida pisze:Niedawno w moim zborze była konferencja dotycząca sądów Bożych. Dużo miejsca biblista poświęcił Izraelowi, bo przecież sądy Boże w przeszłości dotyczyły głównie narodu izraelskiego. Zwrócił też uwagę na stosunek chrześcijan do Izraela podkreślając : " Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. "(Mat. 25:31-40) Niektórym było ciężko przełknąć tę naukę... patrząc na dzisiejszy Izrael.
[/quote]

Czy wykładowca uznał podany fragment za dotyczący Izraela? Moim zdaniem dotyczy on chrześcijan a nie Żydów. Jako uzasadnienie odniosę się do wytłuszczonego przez mnie fragmentu Słowa za pomocą innych wersetów:

( Ef 1 : 3 - 7 ) "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,"

( 1 Pio 2 : 9 - 10 ) "Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście."

( Jan 10 : 27 - 29 ) "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. "

( Mk 3 : 33 - 35 ) "I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką."
z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.

Awatar użytkownika
Ida
Posty: 135
Rejestracja: pn gru 28, 2015 10:38 pm

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: Ida » ndz wrz 30, 2018 12:26 am

Nie powiedziałbym też że Bóg obecnie chroni Izrael, zostało im przepowiedziane że będą rozporoszeni i że będą w nienawiści u wszystkich ludzi. Nawet teraz gdy moznaby uznac że Izrael został sprowadzony do ziemi ojców, nie żyja w pokoju, są w stanie ciągłej wojny a wrogowie zwesząd czychają na nich, zamachy bombowe, groźby ze strony Iranu ...

Ochrona to może niewłaściwe słowo, bo znając historię starożytnego Izraela, wielokrotnie widzimy jak Bóg karał lud gdy ten odwracał się od niego. Izrael został boleśnie i długotrwale dotknięty, gdy odrzucił Bożego Mesjasza - Jezusa. Wtedy słowa proroctw o wygnaniu Izraela stały się faktem w całej pełni ich znaczenia. Ich wygnanie trwało aż do XX wieku. Wygnanie i rozproszenie to nie jedyna kara jaką Izrael miał ponieść za odwrócenie się od Boga. Bóg zapowiedział, że gdziekolwiek pójdą będą prześladowani, będą w niełasce. ( Ks. Pow.Pr. 28) I to też się spełniło.
Czasem chrześcijanie mylnie rozumieją, że Izrael w związku z tym, że nie przyjął Jezusa, przestał być ludem wybranym, Bóg go na wieki odrzucił i teraz ludem wybranym jest jedynie Kościół. Biblia wielokrotnie podkreśla, że Izrael był, jest i będzie Bożym narodem wybranym. Bóg nie odrzucił swego ludu. Apostoł Paweł pisze: Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył (...) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (Rzym. 11:1-2,29)
Izrael był i jest nazwany źrenicą Bożego oka (Zach 2:12). Ich ziemia nazwana jest Ziemią Świętą (Zach. 2:16). Ich miasto Jerozolima nazwana jest tronem Pana (Jer. 3:17). Bóg obiecał, że nigdy o Syjonie nie zapomni, a jego mury są "wyrysowane na jego dłoniach" (Iz 49:14-16) Bóg nie wybrał sobie Izraela, dlatego że był to lud szczególny nad innymi narodami. Bóg wybrał sobie lud z uwagi na obietnicę daną Abrahamowi. (1 Moj. 18:18)
Niemniej Ap. Paweł w 11 rozdziale Listu do Rzymian stanowczo podkreśla, że z powodu niewiary niektóre gałęzie drzewa oliwnego - Izraela zostały odcięte, i na ich miejsce zostali wszczepieni wierzący w Jezusa poganie. Zapowiada jednak, że zatwardziałość jaka ogarnęła Izrael w wyniku której odrzucił on Jezusa, jest czasowa i nadejdzie czas, że Bóg ponownie zwróci swe oblicze na Izrael. Lud ten nawróci się i przyjmie zbawienie w Jezusie. Bóg ma plan zarówno zbawienia pogan jak i Żydów. (Rzym. 11:11-26)
Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia? (...) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie, Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.


Czy wykładowca uznał podany fragment za dotyczący Izraela? Moim zdaniem dotyczy on chrześcijan a nie Żydów.

Właśnie, nie podał uzasadnienia biblijnego i to słowo do nas nie przemówiło. Zrodziły się wątpliwości. Nie wychwyciłam od razu tego problemu, bo można było zadać pytanie do wykładowcy. Rozmawialiśmy o tym w zborze na rozważaniu biblijnym, ale prowadzący nie wypowiedział się jednoznacznie i skwitował, że trzeba powtórnie zaprosić brata, by nam tę sprawę wyjaśnił. Biblista podkreślał, że interpretując Biblię trzeba zwracać uwagę na kontekst i do kogo słowa są skierowane. Wersety, które zacytowałeś jak najbardziej do mnie przemawiają.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Natan
Posty: 856
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: Natan » śr paź 24, 2018 5:36 pm

Uważajmy na fałszywe teorie spiskowe, które głoszą, że współcześni Izraelczycy to przebierańcy, krypto-Chazarowie. To antysemickie teorie obalone przez dokładnie przeprowadzone badania genetyczne.

Awatar użytkownika
tadeusz2904
Posty: 779
Rejestracja: ndz kwie 02, 2017 10:02 am

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: tadeusz2904 » czw paź 25, 2018 6:36 am

Ida pisze:[b]Widać pewne podobieństwa, większość ewangelicznych i nie tylko bo też i ŚJ utożsamia Balilon Wielki z KRK, obawiam się jednak, że może być inaczej...


Niedawno w moim zborze była konferencja dotycząca sądów Bożych. Dużo miejsca biblista poświęcił Izraelowi, bo przecież sądy Boże w przeszłości dotyczyły głównie narodu izraelskiego. Zwrócił też uwagę na stosunek chrześcijan do Izraela podkreślając : [i]" Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. "
(Mat. 25:31-40) Niektórym było ciężko przełknąć tę naukę... patrząc na dzisiejszy Izrael.


Pan Jezus powiedział, przywołał obraz Sądu Bożego (Mat.25:31-40).

Nie tak dawno przy najniższych z możliwych dochodów odkładałem pewną sumę pieniędzy ażeby cokolwiek uczynić najmniejszym braciom Pana Jezusa (namaszczonym braciom z ostatka 144 000 ) i w formie gotówki lub pracy na którą w imię Władcy Królestwa prowadzi Ciało Kierownicze Świadków Jehowy .

Dziś nie mam z tym problemu - biorę przywołany werset dosłownie.
,,Nagi wyszedłem .. i nagi się tam wrócę.Hi 1,20(UBG).

christianinroman
Posty: 286
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 7:26 pm

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: christianinroman » czw paź 25, 2018 8:13 am

Moim zdaniem dzisiejsze państwo Izrael nie może być Izraelem Bożym z powodu obecnych czynów jakich się dopuszczają mieszkańcy tego państwa. Z tego co słyszałem to wierzących w Pana Jezusa Chrystusa jest 0,1%. Niektórzy ewangeliczni chrześcijanie są zachwyceni Izraelem i widzą w tym rękę Bożą. Ale czy Pan Jezus książę pokoju zmienił swoją naukę i dał przyzwolenie Żydom na prowadzenie wojen? Czy chrześcijanie mogą się modlić by Izrael wygrywał wojny prowadzone orężem wojennym?

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2810
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: Datsun » czw paź 25, 2018 11:03 am

christianinroman pisze:Moim zdaniem dzisiejsze państwo Izrael nie może być Izraelem Bożym z powodu obecnych czynów jakich się dopuszczają mieszkańcy tego państwa. Z tego co słyszałem to wierzących w Pana Jezusa Chrystusa jest 0,1%. Niektórzy ewangeliczni chrześcijanie są zachwyceni Izraelem i widzą w tym rękę Bożą. Ale czy Pan Jezus książę pokoju zmienił swoją naukę i dał przyzwolenie Żydom na prowadzenie wojen? Czy chrześcijanie mogą się modlić by Izrael wygrywał wojny prowadzone orężem wojennym?

Amen, bracie Romanie.

maldam81
Posty: 10
Rejestracja: pt lis 16, 2018 11:49 am

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: maldam81 » wt lis 20, 2018 9:25 pm

Po odrzuceniu Jezusa Bog mowi ze Zydem jest ten kto ma obrzezane serce i ze nie ma dla niego zyda czy greka tylko w kazdym narodzie jest mu mily ten co sie go boi. Zyd jest teraz na takich samych prawach co inne narodowosci.

co do listu rzymian 11.pawel tlumaczy tam ze z izraela wybawiony zostal ostatek a nie caly narod wybrany(11:5)
w11:25,26 widac wyraznie ze calym izraelem sa ostatek z izraela i poganie
w 11:16 z drzewa ktorym byl Izrael cielesny swiety jest tylko korzen(Jezus) i galezie(pojedyncze jednostki z tego narodu).

to juz jest inne drzewo ktore wyroslo z Jezusa.i drzewo to jest nazwane drzewem oliwnym.ma to znaczenie symbloliczne bo to jest izrael bozy namaszczony oliwa by wspolkrolowal razem z Jezusem.inna nazwa to nowe Jeruzalem.
a izrael jest nazwany drzewem figowym.jak Jezus wchodzil do jerozolimy to zobaczyl ze to drzewo nie wydaje owocow a wychodzac z jerozolimy gdy osadzil ten lud i miasto to drzewo bylo uschniete od korzeni .a co jest uschniete od korzeni to nie odrasta.
i jak powedrujemy do listu judy to o pewnych ludziach z tego narodu powiedziano w 1:11,12
Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego. 1:12 Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi.

sa wykorzenieni.dwakroc umarli pierwszy raz scieci prez Nebukadnezara drugi raz umarli gdy przyszedl Jezus.

oczywiscie kazdy izraelita moze sie nawrocic ale musi uwierzyc w Jezusa i sie ochrzcic tak jak kazdy chrzescijanin.
Ziemski Izrael jest dla mnie sposobem szatana na zwiedzenie.22lipca 2018 rabini podali do wiadomosci ze narodzil sie Mesjasz.
to prosta droga do zjednoczenia najwiekszych religii i stworzenia podrobki krolestwa bozego.
proroctwo z daniela 9:24-27 wypelnilo sie w calosci w czasach Jezusa.

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2810
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: Datsun » śr lis 21, 2018 5:26 am

maldam81 pisze:22lipca 2018 rabini podali do wiadomosci ze narodzil sie Mesjasz.

Witaj.
Muszę przyznać, że to mnie zaciekawiło. Ci rabini powiedzieli skąd o tym wiedzą? Podają jakieś źródło wiedzy lub wyliczenia?
Jeśli oficjalnie podali tę datę to sytuacja rzeczywiście zaczyna się zagęszczać.

maldam81
Posty: 10
Rejestracja: pt lis 16, 2018 11:49 am

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: maldam81 » śr lis 21, 2018 1:36 pm

https://wolnemedia.net/rabini-z-calego- ... -mesjasza/
http://detektywprawdy.pl/2017/03/03/swi ... owi-rabin/
z tych informacji wynika,ze wcale nie musi to byc dopiero dziecko skoro przechodzi z ciala do ciala w kazdym pokoleniu.

wiec ujawnic sie moze bardzo szybko.

Awatar użytkownika
tadeusz2904
Posty: 779
Rejestracja: ndz kwie 02, 2017 10:02 am

Re: Izrael, Syjoniści który Izrael jest Boży?

Postautor: tadeusz2904 » śr lis 21, 2018 6:56 pm

maldam81 pisze:Po odrzuceniu Jezusa Bog mowi ze Zydem jest ten kto ma obrzezane serce i ze nie ma dla niego zyda czy greka tylko w kazdym narodzie jest mu mily ten co sie go boi. Zyd jest teraz na takich samych prawach co inne narodowosci.

co do listu rzymian 11.pawel tlumaczy tam ze z izraela wybawiony zostal ostatek a nie caly narod wybrany(11:5)
w11:25,26 widac wyraznie ze calym izraelem sa ostatek z izraela i poganie
w 11:16 z drzewa ktorym byl Izrael cielesny swiety jest tylko korzen(Jezus) i galezie(pojedyncze jednostki z tego narodu).

to juz jest inne drzewo ktore wyroslo z Jezusa.i drzewo to jest nazwane drzewem oliwnym.ma to znaczenie symbloliczne bo to jest izrael bozy namaszczony oliwa by wspolkrolowal razem z Jezusem.inna nazwa to nowe Jeruzalem.
a izrael jest nazwany drzewem figowym.jak Jezus wchodzil do jerozolimy to zobaczyl ze to drzewo nie wydaje owocow a wychodzac z jerozolimy gdy osadzil ten lud i miasto to drzewo bylo uschniete od korzeni .a co jest uschniete od korzeni to nie odrasta.
i jak powedrujemy do listu judy to o pewnych ludziach z tego narodu powiedziano w 1:11,12
Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego. 1:12 Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi.

sa wykorzenieni.dwakroc umarli pierwszy raz scieci prez Nebukadnezara drugi raz umarli gdy przyszedl Jezus.

oczywiscie kazdy izraelita moze sie nawrocic ale musi uwierzyc w Jezusa i sie ochrzcic tak jak kazdy chrzescijanin.
Ziemski Izrael jest dla mnie sposobem szatana na zwiedzenie.22lipca 2018 rabini podali do wiadomosci ze narodzil sie Mesjasz.
to prosta droga do zjednoczenia najwiekszych religii i stworzenia podrobki krolestwa bozego.
proroctwo z daniela 9:24-27 wypelnilo sie w calosci w czasach Jezusa.


Maldam witam!

W Rz 11:16 czytamy ,,jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie."
Do korzenia zaliczyłbym Abrahama, Jakuba, Izaaka.
Jak wiemy oni dotrzymali umowy.
Bóg Wszechmocy nie wyrwie tego drzewa z korzeniami za względu na te osoby ziemskie (umowa).


Może resztę wklejka.
http://www.mesjasz.info/book-page/1-izr ... -oliwnego-–-zostały-spalone-jego-liście-i
,,Nagi wyszedłem .. i nagi się tam wrócę.Hi 1,20(UBG).


Wróć do „Tematy związane z chrześcijaństwem”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości